Şirket Politikalarımız

Yönetim Sistemleri Politikamız

Entegre Yönetim Sistemi süreçlerimizi belirleyen sektörün gerektirdiği tüm yasal belgelere sahip, ulaşım hizmeti sorumluluklarının bilincinde en yüksek standartlarda hizmet sunmaktayız,

Faaliyetlerimizi iyileştirmek için müşterilerimiz, çalışanlarımız ve paydaşlarımızdan geri bildirimler almakta, süreçlerimizi sürekli olarak güncellemekteyiz,

Sistemlerimizi geliştirmek için teknolojiyi yakından takip ederek hizmetlerimize entegre etmekteyiz,

Yönetim sistemleri ve toplam kalite bilincinin artırılması için çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza eğitimler vermekteyiz,

Stratejik hedeflerimize uygun kaynaklardan tercih etmekte, en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktayız.

İSG Politikamız

Çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza sağlıklı çalışma ortamları hazırlayarak, müşterilerimizin hizmet aldıkları süre boyunca güvende olmalarını sağlamaktayız,

İSG bilincinin artırılması için çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza eğitimler vermekteyiz,

Tüm faaliyet alanlarımızda risk değerlendirmeleri gerçekleştirmekte, potansiyel tehlikeleri en aza indirmek için önlemler almaktayız,

İSG Yönetim Sistemi performansını belirli periyotlar ile gözden geçirmekte ve sürekli olarak iyileştirmekteyiz.

Çevre Politikamız

Çevreye verilecek zararın en aza indirilmesi felsefesi ile, tüm faaliyetlerimizde azami hassasiyet göstererek gerekli önlemleri almaktayız,

Çevre Yönetim Sistemi performans ve etkinliğimizi belirli periyotlar ile ölçmekte ve sürekli olarak iyileştirmekteyiz,

Çevre bilincinin artırılması için çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza eğitimler vermekteyiz,

Hizmet ve ürün alımlarımızda çevre dostu ürünleri tercih etmekteyiz,

Atıklarımızı çevreye zarar vermeden bertaraf etmekte/ettirmekteyiz.

up