Çevre Politikamız

• Faaliyetlerimizde kullandığımız araç ve aksesuarların çevreye verdiği zararları tespit etmek, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevreye katkı yapabilmek adına kirliliği katlanılabilir seviyeye indirmek veya yok etmek

• Faaliyetlerimizin çevreye verdiği etkileri, servis araçlarını kullanan müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve ziyaretçilerimizin sağlığına yönelik oluşabilecek etki ve tehlikeleri kontrol altına alarak, atıkların kaynağında ve çevre mevzuatlarına uygun toplanmasını ve geri kazanımını sağlamak.

• Özmal araç filomuzu sürekli yenileyerek doğaya saygılı, karbon emisyonu düşük, yakıt kullanımı açısından çevre duyarlı araçlarla hizmet vermek.

• Enerji ve su kaynaklarımızı tasarruflu kullanarak karbon ayak izimizi küçültmek; doğal kaynak tüketim bilicinin eğitim programlarımıza dahil ederek, çalışanlarımızı ve sürücülerimizi sürekli bilinçlendirmek.

Egetrans; 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikaları ile belgelendirilmiştir.